Akvárium, založeno r. 1899bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
    
 
 Aktuality 
 Členství 
 Výsledky soutěží 
 Členové 
 Články 
 Novinky 
 Download 
 Kontakty 
 Související odkazy 
   
Zpracováno
1.11.2007
 

 

Symphysodon discus

Ullmann, K., (1949): Symphysodon discus, Akvárium pro dům a školu, str. 284-286

 

 

Před několika lety popisoval jsem rybku Symphysodon discus — nová královna Amazony, Bylo dovezeno z Amazony 14 kusů, bohužel mrtvých, Teprve druhým importem došlo několik kusů živých do Hamburku. Tenkrát to bylo veliké vzrušení. Pohádkovitá ryba. Došly celkem tří rybky, z nichž pouze sameček se v akváriu zotavil, ostatní dvě zakrátko uhynuly. Zdá se, že daleká cesta rybky příliš vysílila. Vyobrazený sameček jest 2/3 životní velikosti.

Základní barva jest olivově žlutá s modrým nádechem, kolmé páskování jest podobně jako u Pterophylla barvy kovově modré. Podocasní ploutev' jest podkladu červeného s perleťově modrými skvrnkami. Vlnité čáry podobného složení a zbarvení zdobí hřbet. Břišní ploutve jsou vytažené, dlouhé a podobného zbarvení. Sameček liší se od samičky sytostí barev a délkou břišních ploutví. Rybka jest mnohem živější povahy než Pterophyllum a krásnějšího zbarvení, takže není pochyby, že dosavadního krále Amazony vytlačí, zejména nyní, kdy Skalárka poměrně zevšedněla, Dr. W. Ladiges v Hamburku plným právem uvádí, že zmíněná rybka je nejmajestátnějším zjevem mezi akvarijními rybkami vůbec. Poněvadž byla nyní se zdarem importována, věnuje jí zvláštní článek v německém odborném časopise. Nádherné, elegantní zbarvení zatlačuje dokonce i pověstné Neonky. Divák stane s jakousi pobožnou úctou a údivem před nádrží s těmito překrásnými rybkami. Zdar chovu nebude činiti potíží, jen co bude dostatek materiálu stejného stáří. Šest kusů k takovým pokusům nestačí. Oekologie této rybky jest bohužel nedostatečně známá. Jisto je pouze to, že rybka není po celém toku Amazony rozšířena, nýbrž jen určité přítoky, a sice v horním toku Amazony. V peruánské zemi je hojnějším počtem zastoupena, ale nikdy a nikde v takovém množství jako Skalárka.

Prozatím jest kamenem úrazu okolnost, že za dopravy nemají vhodné výživy. Do Evropy dorazí vyhladovělé a zesláblé, takže podlehnou snadno nemocem. Když do Evropy dorazí, musí navykati na potravu, která se jim musí podávati v malých a častých dávkách. Nejlépe se hodí perloočky. Vody, ve kterých žije Neonka, jsou nám po stránce pH hodnoty známy, vody horního toku Amazony jsou velmi chudé na soli a rovnají se téměř destilované vodě. Jejích tvrdost rovná se nule. Poněvadž Symphysodon se vyskytuje jen v určité částí povodí, není pochyby o tom, že klade podobně jako Neonka určitý nárok na lučební složení vody. Hyphessobrycon innesii jako dospělá rybka není tak citlivým oproti tvrdé vodě, i když nutno připustiti, že pověstná neonková nemoc do určité míry s tvrdostí vody souvisí, a zdar chovu také cd toho závisí.

Symphysodon tvrdou vodu vůbec nesnese a zakrátko v takové vodě zahyne. Závisí tedy zdar chovu od řečených okolností.

Potěšitelnou je skutečnost, že chovy této rybky se v Německu již na několika místech zdařily a podařilo se potěr vychovati. Důležitým je, aby chovný párek byl o samotě. Jiné rybky i sourozence v nádrži nesnese, jakož i přílišnou péčí pěstitele. Stalo se, že takovým zjevem byl vyrušen, přerušil tření anebo jikry sežral, případně i potěr. Vůbec uplatňuje se názor, že jest dobře rodiče vychytati, jakmile se jikry vylíhnou.

 

 
Českomoravská společnost Guppy | Českomoravská společnost Xipho-Molly | Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy