Akvárium, založeno r. 1899bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
    
 
 Aktuality 
 Členství 
 Výsledky soutěží 
 Členové 
 Články 
 Novinky 
 Download 
 Kontakty 
 Související odkazy 
   
Zpracováno
12.3.2005
 

 

Ometepe - ostrov dvou sopek

RNDr. Jozef Májsky, RNDr. Roman Slaboch
Akvárium Terárium, 2/2005, str. 10-13

 

Ometepe - vlevo Concepción, vpravo MaderasLago de Nicaragua je s plochou téměř 8,5 tisíce km2 největším jezerem Střední Ameriky a pochopitelně obrovským lákadlem pro ichthyology. Jezero - původně mořský záliv - vzniklo sopečnou činností, která zvedla okraje zálivu a vytvořila tak mělkou vnitrozemskou nádrž, která časem vysladila, ale její břehy si ponechaly vzhled mořských pláží. Tato ohromná vodní plocha je známá především chovatelům cichlid. V těchto vodách však žije velké množství dalších nesmírně zajímavých druhů, které se adaptovaly na zdejší podmínky. Jako příklad lze uvést žraloka bělavého (býčího) Carcharhinus leucas, který sice není vyloženě sladkovodním druhem (vplouvá sem řekami z Tichého oceánu kde se také rozmnožuje), ale je zde údajně poměrně hojný. Před jedním posadas jsme na sloupu viděli přibitý i zub nějakého menšího pilonosa Pristiophorus; ten sem může vzácně vplouvat řekami z Atlantiku.

Pohled z Maderas na Concepción

Vulkanická činnost, která vytvořila jezero, je stále živá. O tom svědčí jeden z největších ostrovů na sladké vodě – Isle de Ometepe (274 km2), který je tvořen dvěma sopkami, spojenými na úpatích úzkou šíjí. Nižší, spící vulkán Maderas (1394 m n.m.) je porostlý nádherným mlžným pralesem a o 214 metrů vyšší, do daleka viditelný, nemírně scénický, živý Volcán Concepción.Bramocharax (cf.) bransfordi

Vedle pokoření sopky byly naším cílem pochopitelně ryby. Lovit s naším vybavením v obrovském jezeře nebylo jednoduché. Podařilo se nám chytit pouze dva druhy - tetrovitého dravce Bramocharax (cf.) bransfordi, který přišel na třpytku jen o málo menší než on sám a v mělčinách zdejšího druhého největšího přístavu Altagracia poměrně snadno determinovatelnou Poecilia mexicana. Voda v jezeře byla jen o pár desetin stupně chladnější než vzduch (33 °C) a byla silně zásaditá (pH 9,3) s vodivostí 280 μS.

Puerto Altagracia

Prohlédli jsme si také úlovky podstatně úspěšnějších domorodých rybářů, takže se nám svíralo hrdlo při pohledu na sytě červené kančíky pyskaté Amphilophus froebelii, či sírově žluté kančíky nikaragujské Cichlasoma nicaraguense s mohutnými čelními hrboly samců. Bohužel, fotodokumentace neměla význam, protože všechny kusy již byly vykuchány a oškrabány.

Rio Buen Succeso

Alfaro cultratus

Poecilia mexicana

Podstatně více se nám dařilo v krátkých a kupodivu vodnatých říčkách. Například v mírném proudu 3 metry široké Rio Buen Succeso (28 °C, 930 μS, pH 7,4) jsme lovili tetry dvouskvrnné Astyanax bimaculatus a především i u nás dobře známé živorodky ostrobřiché Alfaro cultratus. Jejich dospělci se zdržovali v hlavním proudu, kde nebyl žádný problém podebrat je čeřenem a vylovit na jeden záběr několik desítek jedinců. Asi 1 cm velká mláďata byla výhradně mimo proud v zarostlých pobřežních vodách, plných kořenů a spadaných větví. Potěr jsme viděli pouze v mělkých bahenních mělčinách.

Pradlena na Rio Buen Succeso

U pobřežních kamenů, kde byla hloubka kolem 1 m, jsme fotografovali domorodé pradleny, kolem nichž nevzrušeně proplouvali kančíci Archocentrus (Cryptoheros) nigrofasciatus, Cichlasoma nicaraguense a Astatheros longimanus.

Ojo de AquaPramenem této říčky byl mohutný přírodní vývěr Ojo de Aqua (28,1 °C, pH 7,15, vodivost 850 μS). Zde plavaly nádherně vzrostlé Poecilia mexicana. Tato lokalita byla také jediným místem, kde jsme viděli, čím se živí - byly to velké polštáře vláknitých řas. Asi 100 metrů pod vývěrem, v poměrně rychle tekoucí vodě jsme chytili opět tetru Hemichromis bimaculatus a pozorovali Archocentrus (Cryptoheros) nigrofasciatus, z nichž mnohé vodili mladé, což bylo vzhledem k síle proudu překvapivé.

Je jasné, že původním zdrojem veškeré ichthyofauny je Nikaragujské jezero. Výška jeho hladiny v průběhu roku značně kolísá, takže se stává, že při poklesu hladiny v období sucha, jsou namigrovavší jedinci separováni v malých prohlubních a nemají-li tyto žádný přítok, uhynou. Jsou to lokality jak dělané pro halančíky, které jsme tu však nezaznamenali. Studánka u Santa DomingoZato jsme na pobřeží v okolí Santo Dominga objevili na několika místech malé prameny, které jsou v období dešťů evidentně spojeny s jezerem (v době sucha mizela voda v písku), ve kterých žily početné populace Poecilia mexicana. Tyto drobné studánky byly hluboké sotva 10 cm a jejich průměr nepřesahoval 60 cm, obsahovaly tedy maximálně 60 litrů vody. Ta byla ale vzhledem k vývěru relativně chladná (27 °C) a prostá dusíkatých sloučenin.

I při vědomí nedostatečnosti našeho průzkumu, způsobené nemožností lovit na otevřených vodách jezera, jsme z nasbíraných informací měli velkou radost. Především proto, že ostrov Ometepe není běžně navštěvován akvaristy a většina zjištění je vlastně z tohoto hlediska jedinečná. Vytvářejí tak zajímavý a mnohdy i nečekaný pohled na zdejší ichthyofaunu, z níž řadu druhů potkáme i v našich akváriích.

Úchvatný vulkán Concepción

 

 
Českomoravská společnost Guppy | Českomoravská společnost Xipho-Molly | Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy