Akvárium, založeno r. 1899bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
    
 
 Aktuality 
 Členství 
 Výsledky soutěží 
 Členové 
 Články 
 Novinky 
 Download 
 Kontakty 
 Související odkazy 
   
Zpracováno
15.5.2005
 

 

Nesprávná cesta!

Kropáček, J., (1934): Nesprávná cesta, Akvaristické listy, 11-12/1934, str. 162

 

Pozorujeme-li v dnešní nepříznivé době akvaristiku, cítíme, že ani ona nezůstala ušetřena onoho nezdravého hospodářského i mravního otřesu, který zanesl i ji na šikmou, ba nesprávnou cestu; vrátiti ji zpět jejímu poslání, je povinností nás všech.

Jako v jiném odvětví i v akvaristice doba sama našla onu její slabou stránku, která, kdyby včas nebyla zpozorována, mohla by zničiti, co tak těžce bylo vybudováno.

Jest to předně otázka finanční, která podvazuje nákup nových rybek, jak importních, tak i domácího pěstění, dále ničí činnost akvaristických skleníků a pěstíren, ať již spolkových či obchodních. Všude cítíme tlak bídy, ze které hledat východisko v dnešní zapletené době, bude uměním.

Od převratu nebylo v akvaristice tak málo efektu, jako jest dnes. A přece nádrže jsou plné rybek, ale ty nejdou na odbyt, a všude je vzpomí­náno na doby popřevratové, kdy se každá rybka dobře prodala. Obchody i různé to »kšeftaření«, které se poznenáhlu tak vžilo, zavinilo i onen úpadek v akvaristice, který by pomalu zničil to nejkrásnější, co na ní jest, ideální její poslání. Bezmyšlenkovitá nadvýroba rybek bez ohledu na kvalitu, jenom pro nějakou tu korunu, zavedla akvaristiku na zcestí, z něhož jí bude těžko vybřednouti; nesmíme totiž zapomínati, že dnes není pěstitelem jen obchodník a několik jednotlivců, ale že dnes hromadí se rybky, osvojením se prakse, "vytříti, na komando" u každého takřka chlapce.

Nyní, kdy nešvar ten zatlačil původní krásný názor na akvaristiku a na její poslání, stojíme bezradní a mnohý z těch, kdož z akvaristiky vytloukli každou možnou korunu, posílají bývalou svou libůstku ke všem čertům.

To jsou obrázky dneška, které zarmucují, ale současně dávají podnět k nápravě; a já věřím, že náprava přijde, protože musí.

Nutno však se vrátiti o něco zpět, hledat, najít a pak provádět opět tu ideální stránku akvaristiky, která nadchne k nové práci; musí se opustiti ono násilné a hromadné pěstování rybek, ale tím více pak třeba se snažiti o rozšíření rybek nejkvalitnějších a nejcennějších a jistě pak nejhledanějších. Směr tento dá více práce, ale z akvaristiky bude větší užitek, jak duševní, tak finanční.

K tomu jest potřebí pevné vůle, zodpovědnosti a vzájemné spolupráce. Jen tak přivedeme akvaristiku na správnou cestu, která po svém uplatněni přinese mnoho krásného a ušlechtilého. Proto zde na shledanou!

 

Související článek 1…

Související článek 2…

 

 
Českomoravská společnost Guppy | Českomoravská společnost XiphoMolly | Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy