Akvárium, založeno r. 1899bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
    
 
 Aktuality 
 Členství 
 Výsledky soutěží 
 Členové 
 Články 
 Novinky 
 Download 
 Kontakty 
 Související odkazy 
   
Zpracováno
15.5.2005
 

 

Přátelům začátečníkům!

Kropáček, J., (1932): Přátelům začátečníkům, Akvaristické listy, 3-4/1932, str. 33-34

 

Pozorujeme-li poslední dvě léta naši akvaristiku, vidíme a cítíme, že není v ní vše tak, jak bychom si přáli. Snad není tím, čím nám býti má! O tom dnes nechci se zmiňovati, ale chci poukázati na malý přírůstek nových, ale opravdových akvaristů; ač dle zájmu všude viditelném i dle přihlášek v jednotlivých spolcích bych soudil o opaku.

Stále vidíme, co přátel se hlásí do řad akvaristů, ale velice málo jich však vytrvá a po několika nezdarech je ztrácíme. Podrobnějším pozorováním v posledním čase jsem se o tom přesvědčil a přišel k názoru, že vinu toho nesou nejen noví přátelé, ale i starší akvaristé, a to tím, že takřka polovina nových přátel počíná si ve své neznalosti těch nejprimitivnějších základů akvaristických tak odvážné, že hraničí to až se zbrklostí, čímž jest výsledek předem pochován, zatím co mnozí starší akvaristé, aby mohli snad něco "utržit", nesledují potřebu a neznalost začátečníka, ale prostě schválí vše, jen aby si obchod nepokazili. A výsledky? Naříkáme na ně!

To však budiž měřítkem jejich idealismu. Vy však, noví přátelé, kterým se líbí akvaristika, ať již z jakýchkoli důvodů, a odhodlali jste se ji pěstovat, učte se pohlížeti vážně na ni s opravdovým zájmem a snažte se za každou cenu vytvořiti z ní doma něco pěkného, krásného, co by Vás dovedlo uchvátit, radostně naladit a ona se vám jistě stane dobrou a nepostradatelnou kamarádkou.

Ihned to, přátelé, nejde. I zde při vší opatrnosti nutno zaplatiti daň začátečníka. Ale když opravdu chceme, podaří se vše, třeba pomalu. Proto předem nutno se připravit, a to nejen četbou odborných příruček, ale i poradou a vhodnou ukázkou u opravdového akvaristy neb ve spolku. Obého jest třeba, jak četby, která jest podrobnější, tak porady a ukázky, která jest srozumitelnější. Vše se navzájem doplňuje. Varujme se rychlého vzplanutí, práce bez rozmyslu, brzy by přišlo rozčarování a omrzelost!

Nechtějte ve svých začátcích "přetrumfnouti" starého akvaristu nejen v druzích rybek, ale i počtu nádrží. Raději jednu nádrž, ale vzornou, raději nenáročnou rybku, která nám vydrží a poučí nás, než několik drahých rybek, které nám za týden zajdou.

I o volbě nádrže, nejen její jakosti, ale i velikosti vzhledem k jejímu umístění a světlu se poraďme. Pozdě je se radit, když máme již doma nakoupeného starého braku a někde mezi hrnci umístěného, kde se jistě "krásně" vyjímá. Taková akvaristika brzy přestane bavit.

Nechci snad vám raditi, abyste zůstali na tom, co vidíte jinde, čili abyste byli šablonovití. Toho jsem dalek. Chci jen, abyste se osvojením základních pravidel dovedli vžíti do akvaristiky a poznáním této zůstali jí věrní. Ostatní je věcí vašeho vkusu, vaší tvůrčí síly. Přesvědčil jsem se častokráte, že akvarista začátečník v krátké době dovedl vytvořiti něco, před čím jsem v obdivu stál nejen já, ale v radosti byl i on sám i se svou rodinou.

A přátelé, takovými se staňte, takových jest potřebí!

 

Související článek 1…

Související článek 2…

 

 
Českomoravská společnost Guppy | Českomoravská společnost XiphoMolly | Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy