Akvárium, založeno r. 1899bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
    
 
 Aktuality 
 Členství 
 Výsledky soutěží 
 Členové 
 Články 
 Novinky 
 Download 
 Kontakty 
 Související odkazy 
   
Zpracováno
18.3.2006
 

 

Registrační systém "Endlerových" živorodek - ERU

RNDr. Roman Slaboch 

 

Endlerovo paví očko je bezesporu nejobdivovanější a nejsháněnější živorodkou posledních let. Zatím se zdá, že zájem o ní neupadá. Rozhodně poptávka stále převyšuje nabídku. I když se ještě stále občas objevují inzeráty, shánějící tuto nádhernou živorodku, čeští a slovenští akvaristé jsou díky tradičně vysoké úrovni zdejších chovů již relativně saturováni (hřeje mne u srdce pomyšlení, že i díky mým importům a intenzívní distribuci odchovů). Ovšem v zahraničí je tomu jinak. Tam zůstává rybkou vzácně chovanou a její cena odráží vysokou poptávku. Protože přírodní, divoká forma je drobná a díky malému množství mláďat se rozmnožuje pomalu, mnozí akvaristé ji zkřížili se šlechtěným pavím očkem. Tím získali robustnější, rychleji rostoucí jedince, kteří mají vyšší počty mláďat. Taková prokřížení sice degradují hodnotu genomu divoké formy, ale rozhodně neznamenají degradaci jejich vzhledu. I v těchto populacích jsou velmi krásné ryby.

Protože importů z jejich domoviny je velmi málo (viz), vyvstala potřeba rozlišení a následně jakési katalogizace chovaných populací. Jak divokých, tak chovatelských forem. Tato myšlenka vznikla už před dvěma lety v USA. Byly ustanoveny skupiny ERU (Endlers Registry Us) pro Ameriku (ERU US) a Evropu (ERU UK), shromažďující informace o soukromých chovech „Endlerek“. Klasifikační systém ERU (ECS), řadí chované populace do třech tříd:

 

Třída N:   Všechny ryby (a jejich potomstvo) prokazatelně pocházející z lokalit poblíž venezuelského města Cumana, které nebyly nikdy prokříženy s jinými druhy živorodek.

Třída P:   Všechny ryby neznámého původu, ale ve všech charakteristických rysech (velikost, tvar, barva) shodné s „divokou“ populací.

Třída K:   Potomstvo křížení „Endlerek“ s jinou živorodkou.

 

U každého registrovaného chovu jsou zaznamenány následující informace:

  • Název chované populace (zvolí si sám chovatel)

  • Registrační číslo (je přiděleno registračním systémem)

  • Klasifikační třída

  • Jméno chovatele

  • Typ těla

  • Historie chované populace

  • Poznámka

  • Další známí chovatelé této populace

 

Konkrétně to může vypadat takto:

 

Název populace: Přírodně černopruhá 2001

Registrační číslo: N-06-0022

Třída: N

Chovatel: Roman Slaboch

Charakteristika: Vitální populace s drobnotělými samci. Samice tmavě medově zbarvené s nevýraznými okraji šupin.

Typ těla: Protáhlé – štíhlé

Historie: Soukromý odchyt v Laguně de Potos na jaře 2001. Chováno přibližně 8 generací, 100% nekříženo s jinými druhy ani populacemi.

Poznámka: Ve všech generacích mají samice stálý průměr počtu mladých – 11.

Další chovatelé: Branislav Barčin, Peter Kaclík

 

V současné době je v evropském registru zaznamenáno 31 chovaných populací ve třídě N (jedna z ČR). To je velmi slušné množství.

Nejsem si sice jist, jestli tato katalogizace má nějaký praktický význam, protože chovatelé jsou od sebe dost vzdáleni, ale teoreticky může posloužit alespoň k tomu, aby si ostatní chovatelé mohli porovnat vzhled svých ryb se „standardními“.

 

Zde se můžete pokochat řadou nádherných barevných forem Endlerových pavích oček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Českomoravská společnost Guppy | Českomoravská společnost Xipho-Molly | Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

 

|

 Připomínky a návrhy