Akvárium, založeno r. 1899bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
    
 
 Aktuality 
 Členství 
 Výsledky soutěží 
 Členové 
 Články 
 Novinky 
 Download 
 Kontakty 
 Související odkazy 
   
Zpracováno
8.6.2007
 

 

Téměř neznámé živorodky rodu Jenynsia I.

Norbert Dokoupil, RNDr. Jozef Májsky, RNDr. Roman Slaboch

článek byl uveřejněn v časopisu Akvárium Terárium, 3/2007, str. 20

 

Přestože živorodky patří k rybám nejčastěji chovaným v akváriích, platí to jen pro zástupce čeledi živorodkovitých (Poeciliidae). Podstatně méně často jsou chovány druhy z čeledi gudeovitých (Goodeidae) a pro většinu chovatelů, ale i ichtyologů, jsou téměř neznámé živorodé ryby z čeledi hladinovkovitých (Anablepidae).

Ještě donedávna do této málopočetné čeledi patřili jen „čtyřocí” halančíci z rodu Anableps, nověji do ní byly zařazeny také rody Oxyzygonectes a Jenynsia. A právě unikátní Jenynsie, se kterými si zoologové nikdy nevěděli moc rady, prodělaly celou řadu systematických kolotočů. Od původního rodu Lebias (Goldfuss, 1820) do kterého Jenyns-Blomfield  zařadil v roce 1842 první popsaný druh – L. lineata, následoval přesun do rodu Fitzroyia, kam je roku 1907 přiřadil Eigenmann. Je zajímavé, že rody Fitzroyia i Jenynsia vytvořil v jediném roce 1866) londýnský zoolog Günther na počest pánů R. Fitzroye (kapitána britské lodi Beagle při historické plavbě Ch. Darwina) a L. Jenynse, zoologa Cambridge University Museum of Zoology, který je autorem „sekce ryb” v Darwinově publikaci z této cesty. K současnému zakotvení těchto živorodek v rodu Jenynsia došlo roku 1940 díky Fowlerovi.

Po jistou dobu měly jenynsie dokonce vlastní, samostatnou čeleď Jenynsiidae. Po několika letech argumentací Hubbse a Rosena byly, přestože mají se zástupci rodu Anableps společné jen některé znaky, nakonec přeřazeny do čeledi Anablepidae. Chybí jim především horizontálně rozdělené oko, jehož horní polovina sleduje dění nad hladinou a dolní polovina pod hladinou. Spojují je však jiné znaky, například ty, které souvisí s reprodukcí. Na přenos spermií u samců slouží specificky utvářený pářící orgán – gonopodium. Na rozdíl od samců čeledi Poeciliidae, u kterých není duté a vzniká modifikací 3. až 5. paprsku řitní ploutve, podílí se na jeho tvorbě u samců jenynsií kromě části ploutve také prodloužená genitální papila. Tento unikátní rourkovitý pářící orgán je pozoruhodný zejména tím, že jím samci mohou otáčet jen jedním směrem – doprava nebo doleva. Geneticky podmínění „praváci” (dextrální) a na druhé straně „leváci” (sinistrální) tak mohou kopulovat pouze z jedné strany /1/. Protože samičky mají genitální otvor uložený stranově excentricky, je úspěšné páření realizovatelné pouze mezi „pravákem” a „levačkou”, resp. u opačně sestavené dvojice. Američtí vědci tvrdí, že v populacích mírně převažují praváci s levačkami, německá literatura uvádí poměr přibližně 1:1.

Neméně zajímavý je i způsob vývoje a výživy zárodků. Zárodky jenynsií leží v ovariální dutině samičky bez vaječného obalu. Chybějící žloutkový váček nahrazuje specifický způsob výživy pomocí tzv. pseudoplacenty. Jedná se o druh viviparie, která je však jiná než u živorodek z čeledi Goodeidae. U gudeí mají „pupeční šňůry” (trofoténie) charakter provazcovitých útvarů, které vyrůstají z anální oblasti embrya a jsou spojené se stěnou dutiny vaječníku. U trofoténií zástupců rodu Jenynsia je tomu obráceně. Vyrůstají z epitelu vaječníku, přičemž pronikají žaberním otvorem do úst embryí.  Matka takto nejenom zásobuje zárodek potřebnými látkami (kyslíkem, živinami, vitamíny), ale současně odvádí škodlivé metabolity /6/. Je zajímavé, že žaberní víčko na straně kudy trofoténie vnikají, pozastavuje svůj růst a jeho vývoj pokračuje až po narození (ze zkušenosti ale můžeme říci, že tato nesouměrnost je velmi nenápadná). Vědci zjistili /4/, že při vývoji dochází k resorpci určitého počtu zárodků. Předpokládá se, že se tak děje ve prospěch těch embryí, jejichž vývoj pokračuje. Chovatelé živorodých ryb zjistili také další zajímavý fakt související s oplodněním samic. Přesto, že u gudeí i jenynsií se vyvinul podobný matrotrofní způsob výživy zárodků, u prvních oplození do zásoby není možné, zatímco u zástupců rodu Jenynsia, stejně jako i u řady druhů čeledi Poeciliidae, byl zjištěn opakovaný porod po jednom oplození (u Poecilia reticulata je spolehlivě doloženo 9 porodů po jediném oplození).

Jak jsme již naznačili výše, taxonomie rodu Jenynsia (Günther, 1866) prošla v 19. a 20. století řadou změn. Po zatím poslední revizi, kterou provedli v letech 1995 a 1996 Ghedotti a Weitzman a doplnění o nově popsané druhy, zahrnuje v současnosti 13 druhů:

 • J. alternimaculata  Fowler, 1940

 • J. diphyes  Lucinda, Ghedotti & Graça, 2006

 • J. eigenmanni  (Haseman, 1911)

 • J. eirmostigma  Ghedotti & Weitzman, 1995

 • J. lineata  (Jenyns, 1842)

 • J. maculata  Regan, 1906

 • J. multidentata  (Jenyns, 1842)

 • J. onca  Lucinda,  Reis & Quevedo, 2002

 • J. pygogramma  Boulenger, 1902

 • J. sanctaecatarinae  Ghedotti & Weitzman, 1996

 • J.  tucumana  Aguilera & Mirande, 2005

 • J. unitaenia  Ghedotti & Weitzman, 1995

 • J. weitzmani  Ghedotti, Meisner & Lucinda 2001

 

 

Ghedotti (1998) přitom revalidizuje i staré opisy:  - pygogramma  Boulenger, 1902

                                                                       - maculata  Regan, 1906

a na základě fylogenetické analýzy morfologických dat rozlišuje dva podrody – Plesiojenynsia (5 druhů) a Jenynsia (8 druhů). 

akvaristické literatuře se uvádí jako v  evropských akváriích občas chovaný druh J. lineata. Pravděpodobně jde ale o omyl a ve skutečnosti se jedná o J. multidentata /2/. Tento druh, typický krátkými podélnými čárkami a tečkami na bocích, je rozšířený na velké části jihoamerického kontinentu, počínaje jihovýchodní Brazílií (Rio de Janeiro) přes vnitrozemí Paraguaje, podél atlantického pobřeží Uruguaje až do severní Argentiny (okolí Buenos Aires) a zasahuje i poměrně hluboko do jejího vnitrozemí. Najdeme ho na úrovni mořské hladiny i v nadmořské výšce okolo 2 tisíc metrů, z toho vyplývá, že jako druh snese značné teplotní výkyvy. Tolerantní je i k různému složení vody. Některé populace žijí ve sladkých vodách, jiné výhradně v brakických, vždy však v mírně proudících vodách, a některé i ve vodě mořské. V případě na první pohled stojatých brakických lagun je proto potřebné hledat rybky u (alespoň periodických) přítoků. Například jenynsie dovezené do Evropy z  Lagoa Rodrigo de Freitas, ležící v centru Rio de Janeiro, žijí sice v brakické laguně, ale vyhledávají místa s nižší salinitou (0,1-0,2 ‰), které jsou situovány při ústí sladkých komunálních odpadních vod. Z argentinských lokalit (Laguna Alisna a Cochicó) je udávaná salinita 0,276, resp. 0,656 ‰. Naše zkušenosti /5/ také potvrzují velkou odolnost těchto živorodek (Jenynsia cf. multidentata) ke změnám složení vody. Ve vnitrozemském argentinském slaném jezeře Mar Chiquita (1 800 km2) u městečka Miramar stupnice našeho konduktometru (do 9990 μS) na slanost vody nestačila (uváděná salinita je podle objemu ročních srážek až 250 ‰, pro srovnání – Mrtvé moře má 200–280 ‰). Teplota v jezeře byla 31 °C a pH 9 (leden 2006). Necelých 300 km jižně od Buenos Aires (asi 36,5 rovnoběžka) na okraji přímořského městečka Sant Clemente del Tuyú jsme lovili jenynsie v kanálech ústících přímo do Atlantiku. Mořský příliv tyto lokality pravidelně zaplavuje, takže ryby musí během 24 hodin vystřídat život v mořské, (brakické) i sladké vodě, jejíž pH kolísá minimálně v rozmezí 7,5 až 8,5. Místní druh se zde musel vypořádat také se značnými teplotními výkyvy. V zimním období se  průměrné teploty pohybují okolo 10 °C (podle databáze Wunderground  klesly v roce 2005 dlouhodobě až na 3 °C), zatím co v létě dosahují až 30 °C. Na obou uvedených lokalitách se nevyskytovala žádná submersní vegetace. V případě ohrožení se ryby ukrývaly na dně, kde mezi kameny, kořeny a komunálním odpadem bylo velmi obtížné je ulovit. Podle Turnera /7/ má v Argentině na reprodukci J. multidentata větší vliv fotoperioda, než teplota. Zkracující se podzimní dny přeruší rozmnožování, které se obnoví až v jarním období. Tehdy se rodičovská generace začne znovu rozmnožovat, stejně jako jejich potomstvo, které přes zimní období pohlavně dospělo.

Pokračování...

 
Českomoravská společnost Guppy | Českomoravská společnost Xipho-Molly | Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy